Dit document kwam tot stand door een samenwerking tussen het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit document is een inlichtingenfiche voor kandidaat-huurders en kan in geen enkel geval worden beschouwd als een huurovereenkomst. Bovendien verbindt dit document de verhuurder niet tot enige verplichting ten aanzien van de kandidaat-huurders. Deze gegevens worden volledig op vrijblijvende basis verstrekt door de kandidaat-huurders en het vastgoedkantoor verbindt zich er toe om deze gegevens vertrouwelijk en uitsluitend voor intern gebruik aan te wenden. Bovendien zullen deze documenten bij de ondertekening van de huurovereenkomst worden vernietigd indien u niet als kandidaat-huurder wordt geselecteerd.

Adressen waarvoor u een bezoek wil :

Uw gegevens

ADRES :
Uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende:
Financiƫle info:

Als uw inkomen eerder beperkt is in verhouding met de huurprijs, kan u uw kandidatuur versterken door referenties op te vragen bij de huidige huisbaas of door een borgsteller op te geven.

Wat zoekt u?

Prijsklasse

(*) verplichte velden