Nepmakelaars

Lees hier : reactie BIV op het programma Topmakelaars

Onze visie: 

Op de vastgoedmarkt  kom je verschillende verkopers tegen, die geen eigenaar zijn van het goed dat het voorwerp uitmaakt van de verkoop, maar hier toch een rol spelen.

Het zal je misschien verrassen, maar tegenwoordig zijn er ook heel wat spelers op de markt, die geen erkende vastgoedmakelaars zijn. Dat wil zeggen, verkopers die helemaal geen ervaring hebben in de sector, geen bekwaamheidspproef hebben afgelegd en ook geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Dit houdt toch wel enig risico in, gezien deze personen niet kunnen aangeproken worden als er iets fout gaat bij de transactie en daarin ook geen enkele verantwoordelijkheid dragen.

De titel van vastgoedmakelaar werd al geruime tijd beschermd. Die van vastgoedexpert helaas (nog ) niet. Voor een gratis schatting krijg je in het beste geval te maken met een vastgoedexpert, adviseur of consulent, die als bediende werkt voor een erkend makelaar, die hier toezicht op uitoefent en waarop die verantwoordelijkheid overgaat. Door een gratis schatting aan te bieden, proberen deze bedienden, kandidaat-verkopers te overhalen met het kantoor waarvoor ze werken in zee te gaan.

Hoewel deze bedienden geen bekwaamheidsproef hebben afgelegd, noch stage gelopen hebben om ervaring op te doen, komt de verzekering van diens werkgever wel tussen en is het rsico dat u als verkoper neemt door met diens kantoor in zee te gaan aanzienlijk kleiner. Net zoals bij de stagiair-makelaars, die bezig zijn ervaring op te doen en hiertoe ook zelf verzekerd zijn. Zowel de vastgoedbedienden als de vastgoedstagiairs hebben meestal ook wel bepaalde opledingen gevolgd, waardoor ze toch wel al een degelijke basis hebben om de BIV-makkelaar waarvoor ze werken, te helpen bij een vastgoedtransactie, zij het dan steeds onder toezicht van de BIV-makelaar waar ze voor werken (en dus ook niet om dit alleen te bewerkstelligen).

Maar .... je kunt tegenwoordig ook te maken krijgen met nepmakelaars, die zich ook uitgeven als expert, consulent of adviseur. Er zijn twee soorten. Het zijn enerzijds kantoren, waar wel een BIV-nummer aan gekoppeld is, maar deze werd bekomen door naamlening. waarbij een erkend vastgoedmakelaar tegen een fikse vergoeding zijn naam leent aan een kantoor dat op illegale wijze het beroep uitoefent. Er wordt door deze makelaar ook geen enkele vorm van toezicht gehouden op het kantoor. Kijk dit steeds goed na, voor je een opdracht tekent. Enkel de persoon die een erkend BIV-nummer heeft of die bediende waar hij toezicht op uitoefent, mag bij de bemiddeling betrokken zijn.

Een ander fenomeen zijn kantoren die zich uitgeven als adviseurs of experts, beweren dat de tussenkomst van een makelaar heel duur is, je ook gaan overtuigen dat je zelf evengoed je huis kunt laten bezichtigen en onderhandelen, maar ze je toch wel van dienst kunnen zijn. Omdat enkel een erkend vastgoedmakelaar rondleidingen mag geven in een woning, juridische informatie omtrent een goed kan geven, mag onderhandelen met kandidaten en een sluitende overeenkomst mag opstellen, onthouden ze zich hiervan. Zouden ze dit doen, worden ze strafrechterlijk vervolgd en correctioneel veroordeeld.  Ze komen wel ter plaatse voor een schatting, hoewel ze hiertoe niet opgeleid zijn en vaak zeer weinig ervaring hebben. Dit kan, gezien het beroep van expert dus niet beschermd is en hier (nog) geen regelgeving aan verbonden is. Ze gaan ook de nodige attesten opvragen, zoals een epc-attest en een keuring van de elektrische installatie van de woning. Ze ontvangen hiertoe tevens commissies van de instanties die deze opmaken. Bovendien sturen ze een fotograaf langs of komen ze zelf foto's nemen. De vergoeding die ze hiervoor vragen is steeds en op voorhand te betalen, ook al wordt de woning niet (dadelijk)verkocht. Af en toe worden hun diensten ook uitgebreid met home-staging of het inrichten van een woning in het kader van "een betere verkoopprijs te behalen". Je betaalt dan toch wel een behoorlijke som voor deze "zogenaamde" goedkopere dienstverlening in verhouding met wat je maar bekomt en vooral in verhouding met de hieraan gekoppelde aansprakelijkheid.    

Al onze medewerkers die bemiddelen bij de verkoop hebben een BIV-nummer of tenminste de bekwaamheidsproef afgelegd (ze werken als bediende, maar hebben toch de bekwaamheidsproef bij het BIV gaan afleggen). Enkel zo kunnen we garanderen dat ieder dossier professioneel en met kennis van zaken behandeld wordt en geen juridische knelpunten over het hoofd gezien worden. 

Bekijk deze pagina van het beroepsinstituut en als je de video's opent hebt in 81 seconden alle info mee. U kunt op de site van het BIV tevens controleren of u met een erkend vastgoedmakelaar te maken hebt:  nepmakelaars