Waarom kiest u voor ons kantoor voor een verkoopanalyse of schatting van uw woning ?

We zijn erkend BIV-makelaar en tevens lid van de kamer van vastgoedexperten (KAVEX).

4 kennisdomeinen zijn verenigd in ons kantoor:

 • marktkennis (meer dan 55 jaar ervaring in dezelfde, beperkte werkregio)
 • vakkennis (expert- schatter)
 • juridische kennis (juriste in dienst, alsook 2 specialisten in het vastgoedrecht)
 • pandkennis (technische kennis)

Deze kennis is ook aanwezig bij een vastgoedconsulent (marktkennis), notaris (juridische kennis) of landmeter (vakkennis), maar zelden verenigd in 1 kantoor.

Om niet voor verrassingen te komen staan bij de verkoop van uw huis is het belangrijk reeds voor de te-koop-stelling een antwoord te hebben op enkele van de volgende vragen, waarop een erkend vastgoedmakelaar u zal kunnen antwoorden. Ook dit advies maakt deel uit van ons taxatierapport.

 • Wat is een realistische vraagprijs en hoeveel zou ik maximum kunnen bekomen ?
 • Hoe gedragen ernstige kandidaat-kopers zich ? Wanneer is een bod bindend?
 • Heeft mijn kandidaat-koper genoeg financiële middelen ?
 • Mijn veranda werd gebouwd zonder vergunning. Wat nu ?
 • Wat is een verborgen gebrek ?
 • Mijn moeder is dement en heeft nog het vruchtgebruik van de ouderlijke woning. Kan ik deze verkopen ?
 • Mijn buurman heeft zijn omheining destijds verkeerd geplaatst. Wij hebben hier nooit aanstoot aan genomen, maar wat nu ?
 • Mijn kandidaat koper is nog niet officieel gescheiden. Kan hij kopen ?
 • Hoe vraag ik een bodemattest aan ?
 • Welke attesten heb ik nodig om een verkoopdossier online te zetten en waar bekom ik deze ?
 • Dien ik mijn elektrische installatie aan te passen voor verkoop ?
 • Dien ik mijn koper te melden waar asbest gebruikt is in de woning ?
 • Wat is een vrijstellingsbesluit ?
 • Kan ik mijn huurder opzeggen indien ik mijn goed zou willen verkopen ?
 • ...

U wenst graag een vrijblijvend gesprek met één van onze medewerkers ?

Dit ter kennismaking met ons vastgoedkantoor en met de intentie om de woning te verkopen via een vastgoedkantoor in de toekomst.
Bel 013/77 51 63 of vul onderstaand aanvraagformulier in. Eén van onze medewerkers komt dan “gratis en vrijblijvend” bij u langs voor een verkoopanalyse.

Het gaat NIET om een schatting. De GDPR-wetgeving laat ons niet meer toe voorafgaandelijk info aan te vragen bij de verschillende instanties (stad, kadaster, enz.), die we nodig hebben om de schatting correct te kunnen uitvoeren. Bovendien kunnen we ook geen schatting geven van uw goed, maar louter gissen, zonder inzage te hebben in EPC- en asbestattest, alsook keuring elektrische installatie.
Het is dus belangrijk dat we een voorafgaandelijke opdracht tot verkoop of schatting kunnen laten zien.

U wenst uw onroerend goed misschien te verkopen, maar niet via een vastgoedkantoor of u wenst de schattingen van verschillende kantoren te vergelijken.

Voor niets gaat de zon op, maar wij helpen u wel graag verder met een taxatie van uw onroerend goed. Deze schatting is niet gratis, u dient hier voorafgaandelijk een opdracht tot schatting voor te ondertekenen, zodat we een degelijk onderbouwd verslag kunnen opstellen.

Na een bezoek aan het te verkopen pand bezorgen en het inzamelen van de nodige info, bezorgen wij u vrijblijvend een gedetailleerd verslag via mail. Deze zeer uitgebreide schatting is een combinatie van 4 schattingsmethoden, namelijk: een analytische schatting, een vergelijkende schatting, een schatting op basis van de rendabiliteitsmethode en een schatting op basis van de vloerplaatprijs. De kostprijs van deze schatting bedraagt 300 EUR incl. BTW voor een woning, appartement of handelspand en 121,00 EUR incl. BTW voor een bouwgrond.

Bovendien voorzien wij dan ook nog een mooie korting op de verschillende, voorafgaandelijk aan te vragen, attesten die nodig zijn om de schatting te kunnen maken, zouden deze nog niet in uw bezit zijn en als we deze ook voorafgaandelijk dienen aan te vragen.

  Opgepast voor nepmakelaars !

Het zal u misschien verrassen, maar tegenwoordig zijn er ook heel wat andere spelers op de markt, die geen erkende makelaars zijn. Dat wil zeggen dat ze geen ervaring hebben in de sector, geen bekwaamheidspproef hebben afgelegd bij het beroepsinstituut en ook geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Dit brengt toch wel heel wat risico met zich me, gezien deze personen niet kunnen aangeproken worden als er iets fout gaat bij de transactie en daarin ook geen enkele verantwoordelijkheid dragen.

De titel van vastgoedmakelaar werd al geruime tijd beschermd. Die van vastgoedexpert helaas (nog ) niet.

Voor een gratis schatting krijgt u in het beste geval te maken met een vastgoedexpert, adviseur of consulent, die als bediende werkt voor een erkend makelaar, die hier toezicht op uitoefent en waarop die verantwoordelijkheid overgaat. Door een gratis schatting aan te bieden, proberen deze bedienden, verkopers te overhalen met het kantoor waarvoor ze werken in zee te gaan. Hoewel deze bedienden geen bekwaamheidsproef hebben afgelegd, noch stage gelopen hebben om ervaring op te doen, komt de verzekering van diens werkgever wel tussen en is het rsico dat u als verkoper neemt door met diens kantoor in zee te gaan aanzienlijk kleiner. Net zoals bij de stagiair-makelaars, die bezig zijn ervaring op te doen en hiertoe ook verzekerd zijn. Zowel de vastgoedbedienden als de vastgoedstagiairs hebben meestal ook wel bepaalde opledingen gevolgd, waardoor ze toch wel al een degelijke basis hebben om de BIV-makelaar waarvoor ze werken, te helpen bij een vastgoedtransactie, zij het dan steeds onder toezicht van de BIV-makelaar waar ze voor werken (en dus ook niet om dit alleen te bewerkstelligen).

Een ander fenomeen zijn kantoren die zich uitgeven als adviseurs of experts, beweren dat de tussenkomst van een makelaar heel duur is, u ook gaan overtuigen dat u zelf evengoed uw huis kunt laten bezichtigen en onderhandelen, maar ze u toch wel van dienst kunnen zijn. Omdat enkel een erkend vastgoedmakelaar rondleidingen mag geven in een woning, juridische informatie omtrent een goed kan geven, mag onderhandelen met kandidaten en een sluitende overeenkomst mag opstellen, onthouden ze zich hiervan. Zouden ze dit doen, worden ze strafrechterlijk vervolgd en correctioneel veroordeeld. Ze komen wel ter plaatse voor een schatting, hoewel ze hiertoe niet opgeleid zijn en vaak zeer weinig ervaring hebben. Dit kan, gezien het beroep van expert dus niet beschermd is en hier (nog) geen regelgeving aan verbonden is. Ze gaan ook de nodige attesten opvragen, zoals een epc-attest en een keuring van de elektrische installatie van de woning. Ze ontvangen hiertoe tevens commissies van de instanties die deze opmaken. Bovendien sturen ze een fotograaf langs of komen ze zelf foto's nemen. De vergoeding die ze hiervoor vragen is steeds en op voorhand te betalen, ook al wordt de woning niet (dadelijk)verkocht. Af en toe worden hun diensten ook uitgebreid met home-staging of het inrichten van een woning in het kader van "een betere verkoopprijs te behalen". U betaalt dan toch wel een behoorlijke som voor deze "zogenaamde" goedkopere dienstverlening in verhouding met wat je maar bekomt en vooral in verhouding met de hieraan gekoppelde aansprakelijkheid.

Al onze medewerkers die bemiddelen bij de verkoop hebben allemaal een BIV-nummer of tenminste de bekwaamheidsproef afgelegd (ze werken als bediende, maar hebben toch de bekwaamheidsproef bij het BIV gaan leggen). Enkel zo kunnen we garanderen dat ieder dossier professioneel en met kennis van zaken behandeld wordt en geen juridische knelpunten over het hoofd gezien worden. Ook op onze ervaring, als grootste kantoor voor de regio in een straal van 10km rond Scherpenheuvel -Zichem en dit al meer dan 55 jaar in dezelfde regio, kan je tellen

Bekijk deze pagina van het beroepsinstituut en als je de video's opent hebt in 81 seconden alle info me. U kunt op de site van het BIV tevens controleren of you met een erkend vastgoedmakelaar te maken hebt: nepmakelaars

Krijgen we van u (uiterlijk binnen de zes maanden na het afleveren van ons verslag) de opdracht om het geschatte onroerend goed te verkopen? Dan betalen wij u bij een gerealiseerde verkoop de kostprijs van de schatting integraal terug door deze in mindering te brengen van onze commissie!

Wilt u een betalende schatting, attesten of een verkoopanalyse aanvragen?
Vul dan onderstaand contactformulier in!

Uw gegevens

Te schatten pand

Opmerkingen

Door dit formulier te verzenden verklaart u zich akkoord met ons privacy statement.