Wonen in een stad met streken.

Onze brochure verkoop omvat een overzichtelijke weergave en gedetailleerde prijsopgave van al onze diensten en tarieven, zowel wat verkoop als waardebepalingen betreft.

In deze brochure vind je, in een overzichtelijke weergave, onze diensten en tarieven terug, alsook algemene info omtrent verhuren.