Verkopen via Immo Lissens – Van de Broek

Indien u beslist heeft om, na de schatting, ons kantoor ook de opdracht te geven uw eigendom te verkopen, dan gaan wij als volgt te werk:

1 ONDERTEKENING VERKOOPOPDRACHT

Onze verkoopopdrachten zijn van bepaalde duur en hebben een looptijd van 6 maanden. Ze dienen opgezegd te worden en dit minimum 1 maand voor de in de overeenkomst voorziene einddatum. Bij gebrek aan opzeg, wordt de opdracht na zes maanden van onbepaalde duur en kan ze steeds worden opgezegd en dit met een opzegtermijn van 1 maand.

Indien de eigendom niet verkocht wordt door ons kantoor, is er geen ereloon verschuldigd. Louter de werkelijke kosten van de door ons aangevraagde attesten dienen terugbetaald te worden.

Onze verkoopopdrachten zijn exclusief. Dat wil zeggen dat u gedurende zes maanden het goed niet zelf mag te koop stellen en ook niet via een notaris of andere vastgoedmakelaar. Op het einde van de opdracht ontvangt u van ons een lijst van mensen die interesse getoond hebben in uw eigendom. Indien het goed achteraf (binnen een termijn van 6 maanden) toch verkocht wordt aan iemand uit die lijst, is het ereloon verschuldigd.

2 SAMENSTELLING VERKOOPDOSSIER

U heeft hierbij de keuze om zelf voor bepaalde, noodzakelijke attesten te zorgen of ze via het kantoor aan te vragen. Indien ze door het kantoor worden aangevraagd, dienen ze worden terugbetaald tegen de werkelijke kost op het einde van de opdracht of samen met het ereloon bij de notariële akte te worden overgemaakt.

3 UITZOEKEN JURIDISCH KADER

Uitzoeken juridisch kader waarbinnen de verkoop kan plaatsvinden (rekening houdende met erfdienstbaarheden, bouwovertredingen, muurgemeenheden, eventuele gebreken enz.)

4 AANTREKKEN KANDIDATEN. ONZE TOOLS:

  • Louter al door onze ligging, naamsbekendheid en reputatie in de streek bereiken we een uitgebreide groep van potentiële kopers uit eigen regio. Overige kandidaten, wiens zoektocht ook onze regio omhelst, komen ook ongetwijfeld op de site van ons kantoor terecht. Ze zullen vanzelfsprekend eerder ons kantoor binnenstappen, dan een kantoor in een andere regio.
  • Achter ons kantoor gaat ook een goed geoliede marketingmachine schuil, die maakt dat uw goed steeds weer opnieuw en fris in de kijker komt te staan. Uw pand verdient een professionele presentatie, dit is essentieel voor een goede eerste indruk. Onze professionele huisfotografe maakt een fotoreportage die de werkelijkheid presenteert.
  • Een doordacht webdesign van onze website met zeer complete informatie en teksten die tot de verbeelding spreken. Een succesvolle website genereert nu eenmaal meer potentiële kopers.
  • Vanzelfsprekend presenteren we uw pand ook op de meest geraadpleegde portaalsites.
  • Plaatsen van een opvallend en gepersonaliseerd publiciteitsbord (louter indien gewenst).
  • Heeft u onze Facebook- en instagram pagina al gezien? Hiermee bereiken we potentiële kopers via hun eigen favoriete kanaal.

5 ONZE SERVICE

Wij behartigen optimaal alle telefoon- en mailverkeer omtrent uw goed. Wij plannen de bezoekafspraken. Ons kantoor is 24/7 bereikbaar op permanentienummer om bijstand te leveren.

6 TERUGKOPPELING

U ontvangt zeer geregeld feedback over de stand van zaken tijdens het verkoopproces.

7 BEZOEKEN

Al onze bezoeken worden begeleid door erkende BIV- makelaars.

8 ONDERHANDELING MET POTENTIËLE KOPERS

Als er dan een fase is in het verkoopproces, waarin de tussenkomst van een goed makelaar (makelen=bemiddelen) bijzonder welkom is, dan is het wel deze fase.
Indien een goed wordt aangeboden onder de marktwaarde en er zijn meerdere kandidaten, dan is er geen onderhandeling nodig. Gezien de aantrekkelijke prijs, worden andere aspecten ineens veel minder belangrijk. Die aspecten die doorslaggevend zijn om tot een akkoord te komen. Vandaar dat u in deze fase onze ervaring en kennis wel kunt gebruiken. Onvermijdelijk is er door de makelaar ook meer voorkennis, wat het budget van de kandidaat betreft.

9 ONDERHANDELING MET POTENTIËLE KOPERS

Opmaak van een waterdicht compromis door onze juristen en begeleiden van het dossier tot op de dag van de notariële akte. Het zijn louter de notarissen uit de regio die u een antwoord zullen kunnen geven omtrent de knowhow die wij hebben om een compromis op te stellen en onze blijvende inzet, teneinde een dossier tot een goed einde te brengen. Vraag ernaar!

10 GRONDIGE NAZORG

Hier kunnen de overname van de nutsvoorzieningen en de in de tank aanwezige mazout als voorbeeld gegeven worden. Maar ook minder aangename zaken, als een koper die na ontvangst van de sleutel een verborgen gebrek denkt ontdekt te hebben. Ook dan blijven wij de verkoper bijstaan met raad en daad.

Aanvraag schatting Neem contact met ons op Realisaties